Co přináší zrušení daně z nabytí nemovitosti?

26. září roku 2020 konečně došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Ta donedávna činila 4 % z pořizovací ceny nemovitosti a povinnost ji zaplatit měl kupující.


Návrh bez názvu (2).png

Příslušný zákon má zpětnou účinnost a vztahuje i na případy, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tím pádem i na případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly 1. 12. 2019 a později.

Modelová situace tedy může vypadat zhruba takto:

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Podal/a jsem daňové přiznání v březnu 2020, ale daň jsem neuhradil/a. Vztahuje se na mě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musím ještě daň platit?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020 a později, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později. Vašeho případu se tedy zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká, a proto nemáte vůči správci daně již žádné povinnosti. Správce daně zastaví řízení ve věci Vámi podaného daňového přiznání.

Pokud přemýšlíte, jaký je postup, když jste daň již zaplatili, ale váš případ by měl patřit do období osvobozeného od daní, i na tuto otázku máme odpověď. Je zde potřeba podat žádost o vrácení přeplatku, jelikož vrácení daně v tomto případě není z úřední moci. Tuto žádost můžete podat třemi způsoby. Za prvé v písemné formě, například formou dopisu, který zašlete na příslušný finanční úřad. Za druhé lze zažádat ústně do protokolu a třetí možností je pak datová zpráva.

Tato žádost nemá přesně dannou podobu, ale pochopitelně je v ní třeba uvést některé základní údaje pro identifikaci vás a vaší nemovitosti. Znamená to, že je třeba uvést jméno a příjmení, rodné říslo nebo datum narození, adresu vašeho trvalého bydliště a také požadovaný způsob vrácení přeplatku. Při podávání žádosti písemnou formou je třeba tuto žádost vlastnoručně podepsat.

Jak je to s odpočtem úroků?

Přes původní záměr nebylo zrušeno uplatnění odpočtů úroků z hypotéky v daňovém přiznání. Současný limit, který je 300 000 Kč, však platí jen do konce roku 2021.  U hypoték, jejichž uzavření proběhne po 1. lednu 2022, se snižuje maximální daňový odpočet na 150 000 Kč. U úvěrů uzavřených před tímto datem tedy stále bude platit dvojnásobný limit 300 000 korun, a to i při pozdějším refinancování úvěru.

Novela zákona přináší možnost levnějšího bydlení

S novelou zákona se zájemcům o vlastní bydlení nejvíce vyplatí, pokud nemovitost koupí do konce roku 2021. Nezaplatí daň z nabytí nemovitosti a zároveň si zachovají možnost odečtu vyšší částky ze základu daně – až 300 tisíc korun ze zaplacených úroků hypotéky.

 

Zdroje: https://www.financnisprava.cz; https://www.vse-o-realitach.cz

 

Datum publikace článku: 19.02.2021